Service Mesh ve API GW nedir?

Eğer mikroservisler ile uğraşmaya başladıysanız service mesh ve API gateway kavramlarının sıkça konuşulduğunuz duyuyorsunuzdur. Mikroservisler, monolith uygulamaların ölçekleme, esneklik ve hızlı geliştirme/deploy etme konusunda ki kısıtlamalarına çözüm getirirken; servislerin yönetimi, uygulama geliştirme pratikleri ve servislerin hem bir birleri hem de dış dünyayla olan iletişimin düzenlenmesi anlamında yeni zorluklar doğurmuştur. API GW ve Service Mesh özellikle microservicelerin iletişimini düzenleyen hem de güvenliklerine katkıda bulunan ama rolleri sıkça karıştırılan iki bileşendir.

Aralarındaki farkı iyicene anlayabilmek için her birine detaylı bakalım.

Service mesh; servislerin bir birleriyle konuşmasını sağlayan mikroservislerin kendi aralarındaki iç trafiğini(east-west) yöneten bir alt yapı bileşenidir, network seviyesinde L4 ve L7’de çalışmaktadır.

Continue reading