Tag archive: vSphere

ESXI Memory Yönetimi ve Teknikleri

Performans yönetimi bir IT operasyonunun en kritik görevlerinden biridir. Kullanıcılarımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerin SLA’lere uygun olmasını ve kullanıcı tecrübesinin hep en iyi noktada olmasını isteriz. Performans bu kadar kritik bir noktadayken ESXI’ın VM’lerin kaynaklarını ve performanslarını nasıl yönettiğini anlamamız ve bunu nasıl mevcut yapımıza uygun olarak kullanacağımızı bilmemiz gerekiyor.

ESXI’ın VM’lere tanımlı olan memory değerlerini nasıl yönettiğini anlamamız performan yönetimi açısından kritik noktalardan biridir. Bu sayede doğru VM sizing yapabileceğimiz gibi ihtiyaç duyacağımız host sayısını da tam anlamıyla görebiliriz.

Continue reading

VVOL Nedir Kısa Bir Bakış

Vmware son zamanlarda software defined datacenter teknolojileri arasında özellikle storage kısmına ayrı bir önem vermeye başladı. vSphere 6.0’ın çıkışıyla beraber özellikle bu konuda birçok yenilik bizi bekliyor bunlardan bir tanesi de VVol (virtual volume) teknolojisidir. Aslında 2011 yılından beri konuşulan ve vSphere 5.5’den itibariyle de desteklenen VVol hep gölgede kalmıştı ama gidişat ve vmworld’de ki havadan anladığım kadarıyla artık bu konuyla hem müşteriler hem de tedarikçiler daha çok ilgilenmekte ve beklenti gittikçe yükselmektedir.

Geleneksel storage modeli şu şekildedir, sanallaştırma yapımıza diskleri SCSI LUN veya NFS volume olarak tanımlarız ve yönetimimizi LUN/NFS volume bazında yaparız. Maalesef Lun/Volume temelli bir storage yönetiminin bazı dezavantajları bulunmaktadır.

Continue reading

Vsphere Kaynak Yönetimi Ve Yöntemleri

Bu yazımda daha önce ki iki yazım olan DRS ve sDRS’i tamamlar nitelikte olacak olan vsphere kaynak yönetimi ve yöntemleri üzerine konuşmak istedim.Eğer yüksek bir iş yüküne sahip sanallaştırma ortamınız varsa, VM’lerinizin over-commitment olması çok normaldir.  Sanallaştırmanın bize sunduğu bir nimet olan over-commitment kaynak ihtiyacımızı ciddi anlamda azaltmış olsa da her zaman istediğimiz performans ve sonucu alamayabiliriz.  Belli servislerde oluşan anlık talepler sürekli kullanılan ve kritik servislerin ihtiyacı olan kaynakları kullanmasının önüne geçebilir.

Vmware vsphere ortamlarında bu durumun önüne geçilmesi için bazı yöntemler uygulanabilir. Bu yöntemler aşağıda ki gibidir.

  • Reservations
  • Shares
  • Limits
  • Resource Pools

Continue reading

vSphere Storage DRS Kullanımı

Daha önce ki bir yazımda vSphere’in yük dağıtımı için kullandığı bir özellik olarak DRS’den bahsetmiştim. DRS, fiziksel sunucular arasında VM’lerin yarattığı memory ve işlemci yüklerini homojen olarak dağıtabilmemizi sağlarken, VM’in performansını doğrudan etkileyen başka önemli parametreler olan IO latency ve Datastore içerisinde bulunan boş alanı dengeleyemez. Bunun için vSphere’in sDRS(Storage DRS) denilen başka bir özelliğini kullanmamız gereklidir.

sDRS’in aynen DRS’de olduğu gibi VM’lerin ve Datastore’ların yaptıkları IO ve kapasite değişimlerini düzenli olarak izler ve gerekli olduğu durumlarda VM’in vmdk disklerini daha uygun bir datastore’a taşır(storage vMotion).
vSphere Storage DRS

Continue reading